Kripto Para Haberleri

White Paper nedir?

Başarılı olmayı hedef haline getiren her ilk Token Arzının projesi, iyi bir şekilde hazırlanmış teknik bir dokümana, yani White Paper’a ihtiyaç duymaktadır.

White Paper, projelerin çözmeyi hedefledikleri sorunların ana hatlarını, kullanılacak olan ürünleri, bahsi geçen bu sorunların çözüm yöntemlerini içermektedir. Bununla beraber projelerin mimarisini ve kullanıcılarla kuracakları etkileşimlerin ayrıntılarını da içeren teknik dokümandır.

White paper nedir ve nasıl hazırlanır?” sorularının birkaç tane temel cevabı bulunmaktadır. Hazırlanacak olan white paper’ın temel özelliklerden hangilerine sahip olması gerektiği genel olarak bellidir. Teknik doküman içerisinde bulunması gereken temel hususlar aşağıdaki şekildeki gibi listelenebilir;

  • Giriş
  • Feragatname
  • İçindekiler
  • Piyasanın ve problemin tanımı
  • Bahsi geçen sorunların nasıl çözüleceği ve ürünlerin açıklaması
  • Tokenler; neden, ne şekilde, kaç adet ve ne zaman sunulacak?
  • Toplanan yatırımlar nasıl kullanılacak?
  • Yol haritası
  • Geliştirici ekip

White paper nasıl yazılır?

White paper hazırlanırken birkaç bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler ise aşağıdaki şekildeki gibidir:

White Paper Hazırlama

White paper’ın ilk bölümü, genel olarak potansiyel kullanıcılara uyarıda bulunmak ve açıklama yapmak için kullanılır. Feragatname yazısı genel olarak bu bölüm içerisinde yer alır. Yasalar gereğince kimi ülke vatandaşlarının bu projelere katılım sağlayamacağı veya projelere yatırım yapılması halinde kesin olarak kar getireceği gibi herhangi bir garanti verilmediğinin bu kısım içinde belirtilmesi önemlidir.

Hemen her makale içerisinde olduğu gibi, teknik doküman içerisinde de yazının en zor kısmı giriş paragraflarıdır. Bu sürecin kolay bir hale gelmesi için de yazıyı, müstakbel token sahiplerine hitap edebilecek ve CEO tarafından kaleme alınmış mektup şeklinde düşünebilirsiniz.

White paper’ın ilk kısmı, projelerin çözmeyi istedikleri sorunların ana hatlarını çizmek, bahsi geçen bu sorunların neden önemli olduğunu açıklamaktır. Bununla beraber sorunların çözülmemesi halinde ne tür sonuçlar doğuracağına değinmek için kullanılır.

Projenizden Bahsedin

Doküman içerisinde, projeleriniz hakkında derin bir şekilde açıklamaya yapmaya fırsat sunacak bir biçimde yer bırakın. Burada, potansiyel durumdaki yatırımcılarınıza mevcut piyasa koşullarına göre tam olarak nerede bir pozisyon alacağınızı açıklayın. En önemlisi ise, projenin hangi aşamalardan oluştuğunu ve projenin ne olduğunu doğru bir şekilde açıkladığınızdan emin olun.

Araştırmalar, somut analizlere ya da gerçeklere dayandırılmadıkça, white paper içerisinde dahil edeceğiniz yüzdelik oranlar ve sayılar kimsenin ilgisini çekmeyecektir. Gereksizse, kullanmamanızda fayda var.

Projenin durumu

Bu bölüm içerisinde projenizin mevcut durumu hakkında detaylı bir açıklama yer almalıdır. Prototiplerden yola çıkılarak elde edilen bilgiler, geliştirme stratejisi, varsa ilk kullanıcı bilgileri ve genel hedefler açıklanmalıdır.

Gerçek yatırımcıların birçoğu, ortaya koyabileceği somut projesi olan, projeye ait tokenin hayatta kalmasını sağlayabilecek kullanıcı tabanını oluşturmuş, ekosistemini meydana getirmiş projeleri destekleyecektir. Bu unsurlardan herhangi birine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, dokümanın okuyucularına bunu açık bir şekilde sunduğunuzdan emin olun.